เพิ่มทางลัด Application

แตะที่ และเลือก เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม